Ronald Ceuppens

Mechelen (B) 1970, Ronald Ceuppens is geboren in het Vlaamse Mechelen. Hij volgt zijn artistieke opleiding eerst in zijn geboortestad aan de Academie voor Beeldende Kunsten, waarna hij naar Antwerpen vertrekt en daar aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten zijn studie vervolgt.

publicaties

Zijn grote voorliefde voor verschillende grafische technieken leiden hem naar Ierland waar hij enkele maanden studeert en werkt aan het Centre of Graphic Art in Enniscorthy, waar hij zijn technieken perfectioneert. Hij heeft zijn atelier gevestigd in de oude boerderij van zijn grootmoeder in Zemst, niet ver van Mechelen, waar hij ver van het rumoer van de wereld werkt. Ceuppens werkt niet slechts met zuiver grafische technieken, maar gebruikt deze in samenhang met andere werkwijzen. Hij combineert deze dusdanig dat er zowel tweedimensionale als min of meer driedimensionale collages kunnen ontstaan. Hierin verwerkt hij objets trouvés als kleine voorwerpen en foto’s, die hij met textiele werkvormen, met schilderingen en tekeningen bewerkt en ze zodanig van beeldend commentaar voorziet. Zijn onderwerpen verraden een hang naar het kwetsbare, naar vergankelijkheid en naar een associatieve verwerking van beeldindrukken. Ceuppens doet zijn inspiratie op tijdens lange wandelingen in zijn omgeving. Op zijn tochten ervaart hij de sporen van het landschap, van de vegetatie en de organismen daarin en hij associeert deze vormen en vondsten met zijn persoonlijke verhaal. Dit verhaal ziet hij ook in oude foto’s van kinderen en vermisten en in zijn tekeningen en schetsen. Op de minutieus gemaakte dragers van zijn collages komen deze (arte)facten samen. Heden en verleden gaan zo een nieuw verhaal met elkaar aan, waarin weemoed om het voorbije en speelsheid om een nieuw verhaal hand in hand gaan. Ronald Ceuppens heeft inmiddels vele prijzen en eervolle vermeldingen op zijn naam staan. Zijn werk is vertegenwoordigd in vele collecties, zowel nationaal als internationaal. Hij exposeerde in verschillende Europese landen, in Australië en in de Verenigde Staten.

Pang Pang
2011
gemengde techniek op papier
66 x 51 cm
€ 1.900
show
Je lave sa blessure I
2013
gemengde techniek op papier
68,5 x 55 cm
€ 1.900
show
Sky drawing
2011
gemengde techniek op papier
63 x 48 cm
verkocht
hide
Whispering I
2011
gemengde techniek op papier
62 x 50 cm
€ 1.900
show
Disparu II
2012
gemengde techniek op papier
60 x 50 cm
€ 1.900
show
Observation
2011
gemengde techniek op papier
90 x 52 cm
optie
hide
Almost cat
2012
Ets
46 x 33.5 cm
€ 350
hide
Collecting
ets - collage
oplage 10
57 x 76 cm
€ 600
hide
Amelie
2012
ets
46 x 33.5 cm
€ 350
show
Deer in my eye
2012
ets
46 x 33.5 cm
€ 350
show
The girl next door
2011
ets
oplage: 5
46 x 33.5 cm
€ 350
show
Princess
2012
ets
46 x 33.5 cm
€ 350
show
Watching II
2012
ets
46 x 33.5 cm
€ 350
show

His penchant for various graphical techniques took him to Ireland where he studied for several months and worked at the Centre of Graphic Art in Enniscorthy, perfecting his technique. He set up his workshop in his grandmother’s old farm in Zemst, near Mechelen, where he worked far from the noise of the world.

Ceuppens not only uses purely graphical techniques, but also uses them in combination with other methods, combining them in such a manner that both two-dimensional and more or less three- dimensional collages can be created. He includes objets trouvés, e.g. small objects and photos, together with textile forms, paintings and drawings; by doing this, he adds visual comments.

His designs reveal a predilection for vulnerable things, transitoriness and an associative processing of visual impressions. Ceuppens is inspired by long walks in his surroundings. On his journeys he experiences traces of the landscape, vegetation and the organisms in it, associating these forms and finds with his personal story. In his drawings and sketches, we can also see this story in old photos of children and missing persons. These (arte)facts come together on the meticulously created surfaces of his collages. Thus the past and present together tell a new story, in which wistfulness for bygones and light-heartedness about a new story go hand in hand.

Ronald Ceuppens has already won many awards and honourable mentions. His work is included in many collections, both nationally and internationally. He has exhibited in various European countries, in Australia and in the United States.