Robbert Fortgens

Utrecht (NL) 1960, Robbert Fortgens is geboren in Utrecht en studeert na zijn middelbare schooltijd enige jaren aan de Rietveldacademie in Amsterdam. Fortgens werkt op verschillende locaties; hij had een atelier in het Nederlandse IJmuiden, in Frankrijk en in Spanje. Op elke plek ervaart hij andere visuele indrukken en sferen die hij beeldend wil vertalen. Momenteel werkt en woont de schilder in Antwerpen.

Aanvankelijk wordt Fortgens sterk aangetrokken tot de fotografisch realistische fijnschilderkunst en het is met name de Israëlische schilder Meir Salomon (1947) die hem onderwijst in deze techniek. Zijn artistieke houding neemt echter een grote wending, wanneer hij in 1988 het werk ziet van de Nederlands-Amerikaanse schilder Willem de Kooning (1904-1997) op een tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam. Vanaf dat jaar tonen zijn werken grote abstract-expressionistische composities, die in weinig meer lijken op het figuratieve werk van daarvoor. Hij laat zich nu leiden door het spontane schilders gebaar dat vanuit een leeg gemaakte geest lijkt voort te komen. Beelden dringen zich aan hem op, als een residu van opgedane visuele indrukken. De fotografie had altijd een grote aantrekkingskracht op Robbert Fortgens; wanneer hij niet kon schilderen zocht hij de beelden door middel van de camera. Op het ogenblik zijn deze fotografische beelden een dialoog aangegaan met zijn schilderijen. Sinds enige tijd maakt hij duo-schilderijen: werken die bestaan uit een geschilderde abstracte voorstelling, niet zelden monochromen, waarin het pasteuze gebaar van de kwast onderwerp lijkt te zijn, en daaraan gekoppeld foto’s waarin de gelaagdheid zich moet uiten in het waargenomen beeld. Deze foto’s tonen vaak scenes en stills die, doordat de lens heeft opengestaan, een gestolde dynamiek uitstralen. Vaak worden deze foto’s ook nog sterk bewerkt met lagen transparante olieverf. Hierdoor ontstaat er nog meer spanning in de dialoog met de doeken, die soms weer een gladde smoothness hebben door de zich streng afstekende verfstreek. Robbert Fortgens exposeert in verschillende Europese landen en in de Verenigde Staten.

City block X
2015
mixed media on wooden panel
50 x 40 x 12 cm
€ 2.250,-
hide
City block VIII
2015
photo, mixed media on wooden panel
50 x 40 x 12 cm
€ 2.250,-
hide
City block IX
2015
mixed media on wooden panel
50 x 40 x 12 cm
€ 2.250,-
hide
City block VII
2015
photo, mixed media on wooden panel
50 x 40 x 12 cm
€ 2.250,-
hide
City block I
2015
mixed media on wooden panel
50 x 40 x 12 cm
€ 2.250,-
hide
City block VI
2015
photo, mixed media on wooden panel
50 x 40 x 12 cm
€ 2.250,-
hide
City block V
2015
photo, mixed media on wooden panel
50 x 40 x 12 cm
€ 2.250,-
hide
City block IV
2015
photo, mixed media on wooden panel
50 x 40 x 12 cm
€ 2.250,-
hide
City block III
2015
mixed media on wooden panel
50 x 40 x 12 cm
€ 2.250,-
hide
Amina
2014
foto/gemengde techniek op board
oplage 6
129 x 90 cm
€ 2.900
hide
City block II
2015
photo, mixed media on wooden panel
60 x 50 x 12 cm
€ 2.750,-
hide
Reflexions II
2014
gemengde techniek op paneel
24 x 24 cm
€ 450
hide
Homeless instalatie
2014
installatie
los 28 x 22 x 2,5 cm
instalatie 62 x 44 x 37 cm
€ 9.000, los € 450
hide
Parijs I
2012
lambdaprint op dibond/diasec
oplage 6 + 2 ap
110 x 110 cm
€ 2.950
show
Rotterdam I
2013
lambdaprint op dibond/diasec
oplage 6 + 2 ap
110 x 110 cm
€ 2.950
show
Diana
2011
lambdaprint op dibbond
oplage 6 + 2 ap
60 x 80 cm
€ 1.200
hide
Antwerpen Noord
2011
barietprint op dibond/diasec
oplage 12 + 2 ap
140 x 140 cm
€ 4.500
show
Diana IV
2011
lambdaprint op dibbond
oplage 6 + 2 ap
120 x 100 cm
€ 2.950
hide
Diana III
2011
lambdaprint op dibbond
oplage 6 + 2 ap
120 x 100 cm
€ 2.950
hide
Diana I
2011
lambdaprint op dibbond
oplage 6 + 2 ap
120 x 100 cm
€ 2.950
hide
Diana II
2011
lambdaprint op dibbond
oplage 6 + 2 ap
125 x 100 cm
€ 2.950
hide
Diana
2011
lambdaprint op dibbond
oplage 6 + 2 ap
120 x 100 cm
€ 2.950
hide
Amina 2
2013
lambdaprint op dibond
oplage 6 + 2 ap
110 x 110 cm
€ 2.950
show
Amina 1
2013
lambdaprint op dibond
oplage 6 + 2 ap
110 x 110 cm
€ 2.950
show
Reflexions 8
2013
lambdaprint op dibond
oplage 6 + 2 ap
110 x 110 cm
€ 2.950
show
Reflexions 7
2013
lambdaprint op dibond
oplage 6 + 2 ap
110 x 110 cm
€ 2.950
show
Where I fall I
2015
photo on wooden panel
180 x 150 cm
€ 8.250,-
hide
Where I fall II
2015
photo on wooden panel
180 x 150 cm
€ 8.250,-
hide
Early morning in NYC I
2015
photo on wooden panel
90 x 150 cm
€ 6.000,-
hide
Early morning in NYC II
2015
photo on wooden panel
90 x 150 cm
€ 6.000,-
hide
Early morning in NYC III
2015
photo on wooden panel
90 x 150 cm
€ 6.000,-
hide
Early morning in NYC IV
2015
photo on wooden panel
90 x 150 cm
€ 6.000,-
hide
Early morning in NYC V
2015
photo on wooden panel
90 x 150 cm
€ 6.000,-
hide
Early morning in NYC VI
2015
photo on wooden panel
90 x 150 cm
€ 6.000,-
hide
Lost places I
2015
photo on wooden panel
80 x 80 cm
€ 4.000,-
hide
Lost places II
2015
photo on wooden panel
80 x 80 cm
€ 4.000,-
hide
Lost places III
2015
photo on wooden panel
80 x 80 cm
€ 4.000,-
hide
Lost places IV
2015
photo on wooden panel
80 x 80 cm
€ 4.000,-
hide
Lost places V
2015
photo on wooden panel
100 x 90 cm
€ 4.750,-
hide
Colour field I
2015
oil on canvas
180 x 140 cm
€ 8.250,-
hide
Colour field II
2015
oil on canvas
180 x 140 cm
€ 8.250,-
hide
Colour field III
2015
oil on canvas
130 x 130 cm
€ 6.500,-
hide
Early Morning in NYC VII
2015
oil/c-print on canvas
120 x 120 cm
€ 6.000,-
hide
Early morning in NYC VIII
2015
oil/c-print on canvas
120 x 120 cm
€ 6.000,-
hide

Initially, Fortgens was highly attracted to photographically realistic fine painting. Particularly the Israeli painter Meir Salomon (1947) taught him this technique. However, his artistic calling took an abrupt turn, when he saw the work of the Dutch-American painter Willem de Kooning (1904-1997) in 1988, at an exhibition in the Amsterdam City Museum. From that year onwards, his work features large abstract-expressionistic compositions, which hardly resemble his earlier figurative work. He is now led by spontaneous painter gestures which seem to emanate from an emptied mind. Images are thrust upon him, as a residue of acquired visual impressions.

Photography has always had a great attraction for Robbert Fortgens; when he was unable to paint, he looked for images using a camera. The photographic images started conducting a dialogue with his paintings. For some time now, he has been making duo paintings: works consisting of a painted abstract representation, often monochromatic, in which the pastous movement of the brush seems to be the subject, linked to photos in which the stratification must express itself in the perceived image. The photos often show scenes and stills which, because the lens was open, exude a congealed dynamism. Layers of transparent oil paint are often applied, creating more tension in the dialogue with the canvases, which sometimes have a smoothness because of the sharply prominent paint stroke.

Robbert Fortgens exhibits in various European countries and in the United States.