James Brown

Los Angeles, Californie (VS) 1951, James Brown is geboren in Los Angeles en behaalt na zijn middelbare schooltijd een graad in de Fine Arts aan het Immaculate Heart College in Hollywood. Niet lang daarna vertrekt hij naar Parijs, waar hij tussen 1973 en 1975 studeert aan de École Supérieure des Beaux Arts.

publicaties

Aangezien hij de traditionele kunstopleiding die hij daar aantreft, niet kan rijmen met zijn artistieke opvattingen, verlaat hij de school, maar blijft in Parijs wonen en reist door Europa op zoek naar de Italiaanse middeleeuwse en renaissance kunst. Eind jaren zeventig keert hij terug naar New York waar hij nu regelmatig gaat exposeren. Zijn werk in deze periode valt min of meer samen met het jonge neo-expressionisme en de zogenoemde Bad Painting stroming, die in de New Yorkse kunst scene van de East Village de boventoon voeren; een rauw, rudimentair expressionisme dat in het werk van Brown ook de invloed van primitieve kunstuitingen verraadt In de jaren tachtig sticht James Brown een gezin en wisselt hij zijn domicilie in de Verenigde Staten regelmatig af met verblijven in Parijs. Meer en meer exposeert hij nu in Europa, waar zijn werk gezien wordt als een exponent van het naoorlogse West-Europese modernisme in de traditie van Jean Dubuffet. Halverwege de jaren negentig verhuist James Brown met zijn gezin naar Mexico, waar zijn werk intuïtiever en spiritueler wordt. De kwetsbare en archetypische abstracte, veelal biomorfe, vormen die hieruit voortkomen, beschouwt hij als uitingen van zijn innerlijke wezen. Zowel Joan Miro als Cy Twombly kunnen aan dit werk gerelateerd worden. Als onderlegger gebruikt Brown vaak de uitgevouwen achterkanten van landkaarten of uitgevouwen linnen doeken die hij beschildert met respectievelijk waterverf en olieverf. Een belangrijke serie uit deze periode, heeft hij de naam Internal Order gegeven, verwijzend naar de vervulling toe te geven aan een diepe kijk naar binnen. They fulfill a longing to go beyond all that I consider correct and acceptable, zoals hij het zelf uitdrukt.

Seven Portraits of the Visible
Planets: Mars 2007
brons
6+2 EA
h 42 x 60 x 24,5 cm
€ 12,500
show
Seven portraits of the Visible
Planets: Jupiter 2007
Brons
6 + 2 EA
h 18,5 x 29 x 24 cm
€ 6.500
show
Hymn to Priapus I
2004
gemengde techniek op doek
59 x 88 cm
€ 11.000
hide
Hymn to Priapus VII
2004
gemengde techniek op doek
59 x 88 cm
€ 11.000
hide
The Vow of Poverty
1987 - 2006
brons
oplage 6 + 2 EA
140 x 62 x 62 cm
€ 20.000
show
The Vow of Poverty
1987 - 2006
brons
oplage 6 + 2 EA
171 x 64,5 x 64,5 cm
€ 38.500
show
The vow of Poverty
1987 - 2006
brons
oplage 6 + 2 EA
114 x 41 x 41 cm
€ 7.500
show
Study # 2 (study for the Realm
of Chaos and Light: The Soul's
Distinct Connection) 2010
€ 9.000
gem. tech. op gevouwen linnen
/ papier 82 x 89 cm
hide
Phillip and James (The House
Crystal) 1987 - 2006
brons
oplage 6 + 2 EA
113 x 45 x 45 cm (2x)
€ 45.000
hide
The View from My Other House
II 2012
olieverf op doek
235 x 298 cm
€ 70.000
hide
Imaginative reactions XI
2003
olie op gevouwen linnen
37,5 x 59,5
€ 6.000
hide
Imaginative reactions VII
2003
olie op gevouwen linnen
37,5 x 59,5 cm
€ 6.000
hide
Upon Darkness XV
2000
olieverf op doek
48 x 67 cm
€ 13.000
hide
Upon Darkness XI
2000
olieverf op doek
48 x 67 cm
€ 13.000
hide
Upon Darkness XIV
2000
olieverf op doek
48 x 67 cm
€ 13.000
hide
The Vow of Poverty
1987/2006
brons
oplage 6 + 2 EA
68 x 40 x 40 cm
€ 7.500
hide

Because he cannot reconcile the traditional art education he finds there with his artistic views, he leaves the school, but continues living in Paris and travels through Europe, looking for Italian medieval and Renaissance art.

In the late seventies he returns to New York where he regularly exhibits. His work in this period more or less coincides with young neo-expressionism and the so-called Bad Painting movement, which predominates the New York art scene of the East Village; a raw, rudimentary expressionism which also reveals the influence of primitive artistic expressions in Brown’s work.

In the eighties James Brown starts a family and regularly alternates between his home in the United States and stays in Paris. He now increasingly exhibits in Europe, where his work is considered an exponent of post-war Western European modernism in the tradition of Jean Dubuffet.

In the mid-nineties James Brown and his family move to Mexico, where his work becomes more intuitive and spiritual. He considers the resulting vulnerable and archetypical abstract, mostly biomorphic, shapes as expressions of his inner being. Both Joan Miro and Cy Twombly can be related to his work. As a blotting pad, Brown often uses the folded-open backs of maps or folded-open linen cloths he paints with water colours and oil colours, respectively. An important series from this period was called Internal Order, referring to the desire to introspect. They fulfil a longing to go beyond all that I consider correct and acceptable, as he himself puts it.