Guy Vandenbranden

Brussel (B) 1926, Guy vandenbranden wordt geboren in Brussel en volgt aan het begin van zijn artistieke carrière lessen aan de vrije academie L’Effort in Brussel, waar kunstenaars komen die zich afkeren van de heersende academische schilderkunst.

Aanvankelijk maakt Vandenbranden abstracte assemblages, reliëfs en objecten, met een sober kleurgebruik en veel grijstinten. Eind jaren vijftig komt hij tot zuiver abstract-geometrische schilderijen waarin hij de kunstzinnige expressie alleen wil laten bepalen door de beeldende middelen zelf: lijn, vlak en kleur. Zijn schilderijen worden nu chromatisch complexer, zonder de strakke geometrische lijnvoering te verlaten. Ruimtelijkheid wordt bereikt door oversnijdingen van de fel gekleurde vlakken en in combinatie met brede, zwarte lijnen krijgen zijn werken een emotionele geladenheid. Guy Vandenbranden behoort hiermee tot de tweede generatie Belgische constructivisten, die in de lijn van Piet Mondriaan en Victor Vasarély tot volledige geometrische abstractie komt. Hij is in de jaren vijftig en zestig lid van de Belgische pendanten van de groeperingen Art Abstrait en Art Construit en medeoprichter van Formes en De Nieuwe Vlaamse School, bewegingen die de geometrische abstracte kunst propageren en voorzien van theoretische onderbouwing. Vanaf eind jaren zeventig heeft Vandenbranden ook monumentale opdrachten. Zo realiseert hij in 1982 een groot glasraam in metrostation BEEKKANT in Brussel, dat bestaat uit vijftien aaneengeschakelde elementen met een regelmatige herhaling van kleuren. Vandenbranden hecht veel waarde aan de integratie van zijn werk binnen de architectuur en in deze opdracht laat hij zien hoezeer de compositie een fundamenteel onderdeel van de muur kan zijn, terwijl het tegelijkertijd een lichtgevende functie vervult. Ook is hij een samenwerking aangegaan met industriële productbouw; de firma L-Door, een Belgische producent van speciale garagedeuren lanceert verschillende poorten met een geometrisch ontwerp van Vandenbranden dat door de lakker van het concern op de poorten wordt aangebracht. De eerste  poort rolde in augustus 2011 uit de lakstraat en werd door de kunstenaar gesigneerd. Het werk van Guy Vandenbranden is onder meer opgenomen in de collecties van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen en Brussel en in de musea van Luik en Verviers.

Zonder titel
2006
acryl op doek
80 x 80 cm
€ 3.850
show
Zonder titel (reg.nr 20)
acryl op doek
50 x 50 cm
€ 2.100
show
Zonder titel (reg.nr 19)
acryl op doek
50 x 50 cm
€ 2.100
show
Zonder titel
2006
acryl op doek
80 x 80 cm
€ 3.850
show
Zonder titel (reg.nr 18)
acryl op doek
50 x 50 cm
€ 2.100
show
Zonder titel (reg.nr 1)
1988
acryl op doek
180 x 130 cm
€ 9.000
show
Zonder titel (reg.nr 16)
2004
acryl op doek
30 x 24 cm
show
Zonder titel (reg.nr 15)
2004
acryl op doek
30 x 24 cm
show
Zonder titel (reg.nr 4)
1995
acryl op doek
50 x 40 cm
€ 1.900
hide
Zonder titel (reg.nr 6)
1996
acryl op doek
50 x 40 cm
€ 1.900
hide
Zonder titel (reg.nr 5)
1996
acryl op doek
50 x 40 cm
€ 1.900
hide
Zonder titel
1997
acryl op doek
40 x 30 cm
show
Zonder titel (reg.nr ..)
2006
acryl op doek
40 x 30 cm
hide

Initially, Vandenbranden made abstract assemblages, reliefs and objects, with a sober colour palette and many grey shades. In the late fifties he evolves to purely abstract-geometric paintings in which he wants the artistic expression to be determined solely by the visual means themselves: lines, planes and colours. His paintings become chromatically more complex, without abandoning strict geometric lines. Spatiality is achieved by cross-cutting the brightly coloured planes; combinations with broad, black lines give his work an emotional tension.

Guy Vandenbranden is one of the second-generation Belgian constructivists, who achieves a complete geometric abstraction ,following Piet Mondriaan and Victor Vasarély. In the fifties and sixties he was a member of the Belgian pendants of the Art Abstrait and Art Construit groups and co-founder of Formes and De Nieuwe Vlaamse School, i.e. movements propagating geometric abstract art with a theoretical basis.

From the late seventies onwards Vandenbranden also does monumental commissions. For instance, in 1982 he completes a large glass window at the BEEKKANT subway station in Brussels, consisting of fifteen joined elements with regularly recurring colours. Vandenbranden attaches a great deal of value to the integration of his work within the architecture; with this commission, he shows how much the composition can be a fundamental part of the wall, while serving an illuminating purpose at the same time. He also collaborated with industrial product manufacturers; L-Door, a Belgian manufacturer of special garage doors launched a variety of doors with a geometric design by Vandenbranden, applied to the doors by the company’s paint shop. The first door rolled off the production line in August 2011 and was signed by the artist. Among other things, Guy Vandenbranden’s work is included in the collections of the Royal Museum of Fine Arts in Antwerp and Brussels and the museums of Liege and Verviers.