Armando

Amsterdam (NL) 1929, Armando is een Nederlandse schilder, beeldhouwer en schrijver. Hij groeide op in Amersfoort, en woonde daarna afwisselend in Amsterdam en in Berlijn. Momenteel woont en werkt Armando in Amstelveen.

De confrontatie tijdens zijn jeugd , met ‘Kamp Amersfoort’, een gevangenis en doorgangskamp van de Duitse bezetter, heeft een blijvende indruk achtergelaten op de jonge Armando. De thematiek van het hele oeuvre van de kunstenaar kan direct en indirect gekoppeld worden aan de motieven Macht en Onmacht en Dader en Slachtoffer.

Het beeldend werk van Armando uit zich in schilderkunst, grafiek, beeldhouwkunst en in beschilderd keramisch werk. In een expressionistische taal waarin het maakproces zichtbaar blijft in het resultaat, toont hij veelal geïsoleerde beeldmotieven als torso’s, handen, hoofden in een dramatisch isolement. De tragiek van zijn thema abstraheert hij zo tot een universele beeldtaal. De laatste jaren schildert Armando steeds vaker ook landschappen ,waarin de horizon een prominente plaats inneemt. Aanvankelijk was zijn palet overwegend zwart, wit en rood, maar met dit nieuwe beeldmotief in het afgelopen decennium is zijn palet breder geworden en zien wij meer en meer pasteltinten verschijnen.

Armando ’s werk als beeldende kunstenaar heeft verschilleden stadia doorgemaakt. Eind jaren vijftig van de afgelopen eeuw was hij lid van de Nederlandse Informele Groep, waarin bewust een schoonheidsideaal werd verworpen en geen vooropgezet plan aan het kunstwerk werd gekoppeld.. Hieruit vloeide de NUL-beweging voort, waar Armando eveneens deel van uitmaakte. Deze groepering, die in de context van de internationale ZERO-beweging kan worden gezien, heeft bestaan van 1960-1965. NUL reduceerde de traditionele schilderkunstige middelen, hanteerde veelal industriële materialen en omarmde reproduceerbaarheid. Armando heeft zich hierna sterk gedistantieerd van deze periode, waarna hij in de jaren zeventig tot zijn eigen karakteristieke handschrift kwam. Naast zijn beeldend werk heeft Armando ook naam gemaakt als schrijver van poëzie en proza, waarvoor hij verschillende literaire prijzen heeft behaald.

Zonder titel
1954
tekening op papier
49 x 64 cm
prijs op aanvraag
show
Der Arm (reg.nr.1)
1988
brons
oplage 5/5
16.5 x 106 x 21.5 cm
€ 15.850
hide
Der Kelch
1999
brons
oplage 5
18 x 17,5 x 17 cm
prijs op aanvraag
hide
Der Baum 06-03-86
1986
olieverf op doek
155 x 220 cm
op aanvraag
hide
Gefechtsfeld 26-04-86
1986
Olieverf op doek
Particuliere collectie
225 x 165 cm
prijs op aanvraag
hide
Gefechtsfeld 26-04-86
1986
olieverf op doek
Particuliere collectie
225 x 165 cm
prijs op aanvraag
hide
Das Tor 18-11-87
1987
olieverf op doek
Particuliere collectie
198 x 198 cm
prijs op aanvraag
show
Gefechtsfeld 10-06-86
1986
olieverf op doek
Particuliere collectie
aanvraag
show

The confrontation in his youth with ‘Kamp Amersfoort’, a prison and transit camp of the German occupier, made a lasting impression on young Armando. The theme of the artist’s entire oeuvre can be directly and indirectly linked to the motifs of Power and Powerlessness and Offender and Victim.

Armando’s plastic work involves painting, graphics, sculpting and painted ceramics. Using an expressionist language in which the creative process remains visible in the result, he usually shows stand-alone images such as torsos, hands and heads in a dramatic isolation. He abstracts the tragedy of his theme to a universal visual language. In recent years, Armando increasingly painted landscapes, with a horizon as the prominent feature. Initially, his colour pallet was predominantly black, white and red, but this new visual motif has broadened his pallet in the past decade, adding more and more pastel shades.

Armando ’s work as a plastic artist involved various stages. In the late fifties of the past century, he was a member of the Dutch Informal Group, deliberately rejecting the beauty ideal and not applying a preset plan to the artwork. This resulted in the Dutch ZERO movement, of which Armando was also a member. This group existed from 1960-1965, within the context of the international ZERO movement. ZERO reduced the traditional painting tools, used mostly industrial materials and embraced reproducibility. Afterwards, Armando strongly distanced himself from this period; in the seventies he developed his own characteristic handwriting. In addition to his plastic work, Armando also made a name for himself as a writer of poetry and prose, for which he received various literary awards.