Daarnaast is Summertime ook een reflectie, een terugblik op wat de galerie die afgelopen twee jaar heeft gedaan. Een bezinning omringt door al onze kunstenaars en een blijk van genegenheid naar al onze verzamelaars, regelmatige bezoekers of toevallige nieuwsgierigen. 
Deze tentoonstelling is ook een vernieuwde ontmoeting met onze kunstenaars, een nieuwe confrontatie van de werken onderling die moet toelaten om met een frisse blik deze brede waaier van beeldtalen tegemoet te treden.
Summertime brengt in een totale constellatie de kunstenaars van de galerie samen: Armando, Bernard Aubertin, Stijn Bastianen, Monique Benthin, Bilquin, Bram Bogart, Brodwolf, James Brown, Ceuppens, Genevieve Claisse, Barry Flanagan, Florin, Robert Fortgens, Jan Henderikse, Ewerdt Hilgemann, Lucebert, Maulwurf, Spank Moons, Quik, Adriaan Rees, Cornelia Schleime, Jan Schoonhoven, Eja Siepman van den Berg, Daniel Spoerri, Theys, Guy Vandenbranden, Igor Verpoorten, de Wit.
Het zijn allemaal kunstenaars die door Galerie Schoots + Van Duyse vertegenwoordigd worden. Zij staan voor wat de galerie momenteel is. Een aantal onder hen zijn debuterende kunstenaars die voor de eerste maal gepresenteerd worden. Hun werk wordt geconfronteerd met dat van kunstenaars wier sporen tientallen jaren teruggaan. De toets der kwaliteit zit in de confrontatie. Het is een dialoog tussen generaties, tussen jonge honden en iconen. Zo wordt het werk van Jan Schoonhoven, die afgelopen week honderd zou zijn geworden moest hij nog in ons midden zijn, geplaatst naast het werk van Stijn Bastianen of een monumentale tekening van Monique Benthin naast een werk van Aubertin. Het zijn stuk voor stuk uiteenlopende beeldtalen die ondanks of juist dankzij hun grote verscheidenheid mooi bij elkaar kunnen aansluiten.
Summertime is een dialoog van beeldtalen die een ellips maakt tussen bijvoorbeeld de eclatante jaren zestig met zijn onaantastbaar geloof in de toekomst en de hedendaagse periode waar alle richting verloren lijkt. 
Summertime wil de bezoeker tonen dat verzamelen het maken van keuzes is. En dat in goede keuzes boeiende lijnen te trekken zijn en fascinerende verbanden te ontdekken zijn. Het is ook het resultaat van een parcours dat vertrekt bij de kunstenaars en hun werk en uitmondt bij de kunstminnaar en de verzamelaar. Ergens halverwege dat parcours nestelt zich de tentoonstelling Summertime als een rustpunt van beschouwing, als een vertrekpunt naar nieuwe wegen.      
Het is niet meer en niet minder

Summertime

27.09.2014

Summertime
Deze presentatie in galerie Schoots + Van Duyse heeft meerdere vaders. De titel verwijst in de eerste plaats naar het licht. Zomerlicht dat intens kan zijn, zinderend en vibrerend, maar ook strelend en helend. Het is een ode aan het licht hier op Het Eilandje waar de galerie twee jaar gevestigd is.