Vrij vlug gaan de abstracte schilderkunst en de fotografie met elkaar in dialoog in duopresentaties om tenslotte met elkaar te versmelten in een fascinerende gelaagdheid. Beelden worden gerecupereerd, in superpositie geplaatst, overschilderd. De groeiende meerduidigheid van zijn werk kan gezien worden als een vertaling van de gretigheid en verwondering waarmee Fortgens naar de realiteit kijkt. In ‘Robbert Fortgens - On Eye Level’ komen een aantal fundamentele elementen uit zijn werk op evenwichtige wijze samen of zoals Fortgens het zelf formuleert: “Het gevecht met het werk en het gevecht met mezelf heeft plaatsgemaakt voor avontuur. Het grote verhaal is die samenkomst van alle elementen uit dat verleden.”

Robbert Fortgens On Eye Level - Curator Bob Verhelst

4.10.2015 - 21.11.2015

Het werk van Robbert Fortgens wordt gekenmerkt door spectaculaire transities. Oorspronkelijk gestart als realistisch fijnschilder ontploft zijn werk, midden jaren tachtig, als het ware in een abstract expressionistische orgie
van materie en kleur. Later introduceert hij de fotografie dat af en toe een grote zelfstandigheid opeist.