twee kunstenaar die een halve eeuw geleden samen met Jan Schoonhoven en Henk Peeters deel uitmaakten van de Nederlandse NUL-beweging (1961-65) , komen elkaar opnieuw tegen in de tentoonstelling NUL + NU, waarin van beide kunstenaars zowel werken uit de jaren zestig te zien zijn, als recente schilderijen, beelden en assemblages.
De werken uit de NUL-beweging, zijn voortgekomen uit de opvatting dat het bestaande kunstbegrip gerelativeerd en gereduceerd moet worden. De werkelijkheid zelf wordt tot kunst verheven. Door willekeurige delen van de realiteit te isoleren en zonder enige vorm van moreel commentaar te tonen, zouden de aldus ontstane werken samenvallen met de wereld van de moderne mens in de westerse welvaartsstaat. De beweging is conceptueel verwant aan de internationale ZERO-beweging en het Nouveau Réalisme.

Armando’s werk kenmerkte zich in die jaren zestig door de rangschikking van industriële producten en materialen, waarin hij een preoccupatie met geweld toont; koele, blauwe staalplaten, recht naast en onder elkaar gemonteerd, werken met ijzeren bouten, assemblages met prikkeldraad.

Jan Henderikse neemt de meest triviale objecten uit de dagelijkse werkelijkheid op in zijn werken; hij isoleert ze en toont ze zonder enige vorm van commentaar: kurken en kroonkurken, plastic flessen, nummerplaten, afval, muntgeld, veerspiralen. Toch kiest hij hierin ook voor een zekere ordening, hij plaatst regelmatig de objecten in een geometrische regelmaat bij elkaar.
Na de NUL-periode zijn Armando en Jan Henderikse hun eigen weg gegaan.

Armando keerde zich aanvankelijk af van de beeldende kunst en gaat zich wijden aan literair werk. Maar vanaf de jaren zeventig ontwikkelt hij een bijna abstracte expressionistische schilderstijl waaruit grote pasteuze doeken ontstaan, met een gereduceerd palet van voornamelijk zwart en wit. In zijn recente werken zien we dat het palet kleuriger wordt. Ook is hij grote beelden gaan maken, waarin hij verwijst naar delen van het menselijk lichaam.

Jan Henderikse is trouw gebleven aan zijn concept; voorwerpen worden geordend in een ritmisch, geometrisch patroon, en zijn assemblages van dagelijkse objecten tonen een spanning tussen trouvailles, doelbewuste composities en humor.

Nul + Nu

09.12.2012 - 19.01.2013

Galerie Schoots + Van Duyse aan de Napoleonkaai in Antwerpen opent op 9 december 2012  een tentoonstelling waarin wederom een confrontatie centraal staat. Een confrontatie van heden en verleden.
Armando (1929) en Jan Henderikse (1937) ,