Een lage entropie staat voor orde, een hoge entropie voor wanorde. De complexiteits- of chaostheorie is nooit ver uit de buurt en afleidingen van het begrip vinden we onder meer terug in het managements– en organisatiedenken, de filosofie en de psychoanalyse.
De tweede hoofdwet van de thermodynamica stelt dat ‘de richting waarin een proces in een gesloten en geïsoleerd systeem verloopt altijd die is waarbij de entropie toeneemt of gelijk blijft, nooit die waarbij zij afneemt.’
Bij het openen van een fles met ether zal de ether zich verspreiden over de volledige ruimte tot alle ethermoleculen gelijk verdeeld zijn. Nooit zal de ether spontaan terug naar de fles vloeien. Het gevolg van deze wetmatigheid is een steeds groeiende complexiteit en variatie. De geest is uit de fles, de doos van Pandora is geopend.

De titel ‘Entropie’ verwijst in deze sculpturententoonstelling naar de enorme diversiteit aan verschijningsvormen van de creativiteit. Met deze tentoonstelling tonen we een zeer grote verscheidenheid aan expressievormen.  Heel wat werken zijn abstract en weerspiegelen de geest van de kunstenaar in de puurste vorm (Geneviève Claisse, Robert Schad), andere werken ontstaan deels door toeval (Ewerdt Hilgemann, Daniel Spoerri) of tonen afbeeldingen van dagelijkse voorwerpen op een vrijstaande manier (Klaas Gubbels, James Brown), nog andere brengen een persoonlijke spiegel van de werkelijkheid zoals de kunstenaar die zelf ervaart (Mean Florin, Markus Lüpertz, Jürgen Brodwolf).

Al sinds de oertekeningen in Altamira en ver voordien heeft de kunstenaar zijn creativiteit in zowat alle richtingen doen uitwaaieren. Het gevolg is een steeds groeiende gelaagdheid en complexiteit. Het is onmogelijk de diversiteit aan kunststromingen of tendensen te condenseren tot één pakket. Met de groter wordende diversiteit, die zich bijna tot op het menselijke individu heeft verdeeld, stijgt ook de entropie.

Entropie is tevens de titel van twee kunstwerken van Geneviève Claisse uit 1978 (76 x 56 cm), gouache op papier.

Tegenover die groeiende natuurlijke entropie staat de menselijke geest die zich niet herkent in die uitdijende chaos en streeft naar een eigen orde. Om te kunnen leven en overleven bouwt de mens zijn eigen geestelijke constructen (George Kelly, 1905-1967). Patronen met een eigen logica die het mogelijk maken om geestelijk te ontkomen aan die natuurlijke orde waarin wij alleen maar wanorde erkennen. Door het creëren van eigen theorieën, thesen en gereduceerde patronen kunnen we een voorstelling maken van het onvoorstelbare, het onvatbare. Op die wijze streven we naar een behoud of een verlaging van de entropie. Zo is binnen die steeds groeiende diversiteit van menselijke expressie, elk kunstwerk op zich een poging van de kunstenaar om een eigen universum op te bouwen, een eigen constructie te realiseren, een eigen taal te ontwikkelen in een poging om de wanorde beheersbaar te maken en de entropie te verlagen.

Entropie

20.02.2016 - 17.04.2016

Entropie
 
Het begrip entropie is omgeven door een halo van ongrijpbaarheid en geheimzinnigheid en krijgt daardoor een ondefinieerbare aantrekkelijkheid. Heel rudimentair kan gesteld worden dat entropie de maatstaf is voor de wanorde in een systeem. De term komt uit de thermodynamica en omschrijft de toestand van een systeem.